Älvsbyns MS, en återblick.

Historia


               Älvsbyns Motorsällskap bildades 1926 av en samling unga män, som hade ett utvecklat motorintresse.
Trots detta var det inte så mycket motortävlingar som Älvsbyns Motorsällskap skulle bli känt för under denna tid.

Nej, det var basarer, danstillställningar och försäljning av allehanda ting, som drevs i föreningens regi. Detta gjorde också att Älvsbyns motorsällskap var de som först hyrde Selholmen för dansverksamhet. Föreningen byggde bro över bäcken, samt byggde en loge att dansa i.


               Denna period bedrevs även tävlingsverksamhet: istävlingar för bil och MC, backtävlingar med bl.a. sidovagnsmc.
Dessa tävlingar huserade föreningen på flera områden i Älvsbyn. Motorbacken i centrala Älvsbyn, vid Lomtjärn, området vid Älvåkra samt isen på Korsträsket var skådeplatser för tävlingsverksamheten.

1951 anordnades den första motorcrosstävlingen i Norrbotten. Tävlingen kördes i den sk. Motorbacken som låg i centrala Älvsbyn.
50-talet innebar också för första gången startfält med utländska förare på startlinjen och det var inte ovanligt med 10 000 åskådare vid tävlingarna.
1965 avslutades en 15-årig period av motorcrosstävlingar och föreningen fick en lågperiod fram till 1969 då verksamheten drog igång igen.

I början av 70-talet bedrevs verksamheten i Kanisbacken, men flyttades 1975 till nuvarande plats på Högheden. 80-talet innebar en ny storhetstid för ÄMS, främst genom 6 genomförda SM i rallycross, men även genom skotercrossen och tillkomsten av folkrace.

Fram till dags datum har ÄMS genomfört 13 st SM i rallycross och en EM-deltävling, ett flertal SM och EM i skotercross, 100-tals folkracetävlingar.

 

Funktionärer

 Ryggraden i föreningen och tävlingsverksamheten.


En förutsättning för att kunna genomföra någon ideell verksamhet oavsett sport behövs det funktionärer.

Det är dem som gör det möjligt att vi kan anordna tävlingar, träningar, besikta fordon samt hålla anläggningarna i brukbart skick.

 

Älvsbyns Motorsällskap vill passa på och TACKA all personal och alla medlemmar för era insatser och alla som på olika sätt arbetar för Älvsbyns Motorsällskaps verksamhet. Vi behöver alltid folk som vill ställa upp och bidra, en väldigt värdefull insats och man får ta del av en gemenskap som är genuin och uppskattad av alla verksamma! Välkommen att kontakta oss!

 

Som funktionär hjälper man till vid tävlingar.

Det kan vara så som att:

 

-         vara starter på startplattan

-         stå på posteringar på banan

-         lotta startspår

-         sitta i sekretariatet

-         bärga bilar/skotrar

 

Som funktionär får man verkligen vara med i händelsernas centrum och kan se rafflande dueller på första parkett.

 

Det finns vissa regler man måste kunna som funktionär och det har vi speciella utbildningar för. 

 

Känner du att det verkar spännande att vara funktionär och vill prova på detta så kontakta någon från Älvsbyns Motorsällskap.

 

Man får ingen lön som funktionär, men vi bjuder på mat och många gånger lottar vi ut fina priser till våra funktionärer.